Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB TAGLOGISTICA.CAT

El lloc web www.taglogistica.cat és propietat d'APSA Global Express (d'ara endavant, TAG LOGISTICA), amb domicili a efectes de notificacions a Carrer Cervantes, 35-37, CIF núm. B55622294, i adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., ia través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis.

L'accés i l'ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició d'usuari i implica l'acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no comprengués totalment aquestes condicions d'ús o no hi estigués d'acord, s'haurà d'abstenir d'utilitzar i operar a través d'aquest lloc web.

Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de TAG LOGISTICA per part dels usuaris que hi accedeixin i/o naveguin per www.taglogistica.cat. Aquestes condicions generals s'exposen a totes i cadascuna de les pàgines del lloc web taglogistica.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.


PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de TAG LOGISTICA és gratuïta i no requereix el registre previ de l'usuari. En aquells casos que l'accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, no sent possible l'accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, l'usuari es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la normativa vigent.

TAG LOGISTICA prohibeix expressament:

  • Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d'aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de TAG LOGISTICA oa tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

TAG LOGISTICA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al vostre lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals.


SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per TAG LOGISTICA, utilitzant fonts internes i externes, de manera que TAG LOGISTICA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

TAG LOGISTICA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al vostre lloc web. TAG LOGISTICA no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin al lloc web.

A més, a través del lloc web taglogistica.cat, es poden posar a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars dels serveis esmentats. TAG LOGISTICA no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la manca d'exactitud d'aquests continguts i serveis.


TERCERA.- RESPONSABILITAT.

TAG LOGISTICA en cap cas serà responsable de:

  • Les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
  • De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links.

TAG LOGISTICA es reserva el dret a suspendre l'accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir.

TAG LOGISTICA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent les incidències indicades anteriorment en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.


QUARTA.- DRETS D'AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web taglogistica.cat es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, llevat del consentiment exprés de TAG LOGISTICA.

TAG LOGISTICA pot utilitzar fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació dels continguts esmentats.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la vostra disposició al lloc web són propietat de l'usuari, qui afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al TAG LOGÍSTICA.


CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tarragona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


SISENA.- MISCELANEA.

La declaració de nul·litat d'alguna o algunes de les clàusules d'aquestes Condicions no perjudica la validesa de les restants, que romanen vigents. TAG LOGISTICA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document aquestes Condicions el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de TAG LOGISTICA. Aquestes Condicions Generals podran ser modificades per TAG LOGISTICA quan així ho consideri oportú. La modificació tindrà efectes des de l'endemà de la data de la publicació.


Data de publicació 19-04-2023

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Google Recaptcha
Accept